Aleksandar Tirnanić

Narodna muzika

Jedan od najlepših glasova kojim Radio Beograd čuva i neguje
narodnu muziku, pripada Aleksandru Tirnaniću. Taj glas neobične
topline i čisto pevanje zapamtio je svako ko je makar i jednom čuo
Tirnanića. A reč je, inače, o pevanju iz ljubavi, jer je on prethodno
završio ekonomiju u Hajdelbergu.
Ta ljubav prema narodnoj pesmi dovela ga je i u AS STUDIOTON,
gde je snimio pesme Zbog tebe, Ne daruj mi ono što se gubi i Prava
žena, koje slušamo na YouTube kanalu As Ton Music.

Go top