Kompozicija pesama je proces stvaranja muzike, koji uključuje pisanje melodije, harmonije i teksta, kao i organizaciju ovih elemenata u skladnu celinu. Komponovanje pesama je umetnost, a proces može varirati od jednostavnog eksperimentisanja sa akordima na gitari, do stvaranja kompleksnih aranžmana u digitalnim audio radnim stanicama.

Svirati je veoma lako, samo treba pritisnuti
pravu dirku u pravo vreme i instrument svira sam.
– Johan Sebastijan Bah –

Kompozicija pesama procedura

Prvi korak u komponovanju pesme je odabir harmonskog obrasca. To znači da određujemo koje akorde ćemo koristiti, i u kojem redosledu će se pojavljivati tokom pesme. Ovo se može postići putem improvizacije, pokušaja i grešaka ili na osnovu prethodno razrađenog plana.

Zatim sledi stvaranje melodije – to jest, linije koju će pevač pevati preko harmonija. Melodija treba da bude u skladu sa harmonijama, ali i da bude upečatljiva, prepoznatljiva i lako pamtljiva. U ovom koraku, kreativnost i inspiracija su ključni faktori.

Nakon toga, sledi pisanje teksta pesme. Tekst treba da odražava temu i osećanja koje želimo da prenesemo slušaocu, i da se uklapa u melodiju i harmoniju. Tekst može biti napisan pre ili nakon melodije, a ponekad se pesma može pisati zajedno sa harmonijama i melodijom.

Kada se završi pisanje pesme, slede koraci organizacije i aranžiranja. Organizacija se odnosi na raspored pesama, npr. refren, strofe, solo deonica, itd. Aranžman uključuje dodavanje instrumenata, ritam sekcije, pratećih vokala i drugih elemenata koji će doprineti celokupnom zvuku pesme.

Koji je korak kada se pesma završi?

Nakon što se pesma završi, sledi proces snimanja, miksovanja i masteringa, gde se pesma snima, edituje i obradi kako bi zvučala najbolje što može. Proces komponovanja pesama može biti dug i zahtevan, ali je takođe i kreativan i izazovan, sa neograničenim mogućnostima za eksperimentisanje i istraživanje zvuka.

Go top